0سبد خرید 0 مورد - 0 تومان

اصول نگهداري از گياهان آپارتماني

اکثر گياهان آپارتماني در اثر ناآگاهي از شرايط نگهداري همچون مقدار آب لازم از بين مي روند. در اين نوشتار برخي از اصول نگهداري گياهان آپارتماني توضيح داده شده.

هواي مورد نياز

تعويض هواي درون اتاق با بازگذاشتن پنجره ها و ورود هواي تازه سبب مي شود که اکسيژن کافي و مورد نياز به گياه رسيده ساقۀ گياهان قوي تر شده در مقابل بيماري ها مقاومت بيشتري يابند اما بايد گياه را از وزش مستقيم باد که به سرعت و مستقيماً به گياه مي وزد، نظير باد کولر و کوران حفظ کنيد. تغيير درجۀ حرارت ناگهاني محيط زيست گياه نيز، باعث ريزش برگ هاي تحتاني آن مي گردد.

نور

نور مورد نياز گياهان آپارتماني نور غير مستقيم است. گياهان به طور معمول در تاريکي رشد نمي کنند. همچنين ديوارهاي رنگ روشن (سفيد) سبب رويش بهتر گياهان مي شوند.

برگ ها و ساقه هاي گياهان مستقر در پشت پنجره اغلب به طرف نور کشيده شده و خم مي شوند. جهت جلوگيري از اين نقيصه و حفظ توازن رويش بايستي گهگاهي آن را به يک طرف بچرخانيد. مواظب باشيد که گياهان گلدار را هنگامي که گل ها روييده اند حرکت ندهيد.

علاوه بر اين، از نور فلورسنت هم مي توان به عنوان منبع کمکي نور به جاي نور طبيعب جهت رشد گياهان استفاده نمود. از لامپ هايي که از خود حرارت مي دهند نظير لامپ هاي مدادي براي گياهان گلدار و از مهتابي ها يا لامپ هاي گازي براي گياهان بدون گل و با برگ زينتي استفاده مي گردد.

بهترين وضعيت براي استفاده از نور مصنوعي در جايي که نور طبيعي کافي نباشد، استفاده از چند لامپ مهتابيِ آفتابي و سفيد است. گياهان مورد نظر بايد به فاصله حدود ۲۴ سانتي متر در زير مهتابي ها قرار بگيرند، به شرطي که لامپ ها حداقل حدود ۱۴ ساعت در روز روشن باشند. براي آسان تر شدن کار مي توان از کليدهاي تايمر دار استفاده کرد. البته اين تجويز براي مکان هايي است که نور غيرمستقيم به ميزان بسيار کم به آنجا مي رسد و فاقد نور کافي مي باشد.

از طرفي چنانچه مشاهده نموديد که گياه در ساعات گرم روز بين ساعات ده تا شانزده حالت پژمردگي پيدا کرده و برگ ها ابتدا به زردي و سپس به رنگ قهوه اي تغيير رنگ پيدا کرده مطمئن باشيد که از نور زياد رنج مي برد. آن را از پنجره دور تر قرار دهيد يا در اواسط روز پرده ها را بکشيد.

اصولاً نور مستقيم آفتاب براي گياهان آپارتماني، مخصوصاً برگ هاي تازه جوانه زده مضر است و نبايستي نور آفتاب مستقيماً از پشت شيشۀ پنجره به آن ها بتايد. بهتر است نور از پرده کرکرۀ نيمه باز و يا پردۀ توري عبور نموده و به اصطلاح فيل تر شده باشد.

آبياري

در مورد آبياري گياهان مسئلۀ مهم تنظيم فواصل آبياري در فصول مختلف است طبق آمار به دست آمده اکثر گياهان آپارتماني در اثر افراط در آبياري و عدم اطلاع مردم از نحوه آبياري آنان از بين مي روند. ميزان آب در هر آبياري بايد طوري باشد که آب اضافي از گلدان خارج شود تا مطمئن شويم که آب به تمام قسمت هاي گلدان و ريشه ها رسيده است.

در ضمن با اين روش از باز بودن سوراخ زهکش گلدان هم اطمينان حاصل مي کنيم. آب جمع شده در زير گلداني را حتماً بايد خالي کنيد زيرا مانع تنفس ريشه مي شود و در نهايت موجب مرگ آن مي گردد. از دادن آب خيلي سرد و کلردار نيز به آنان خودداري نماييد.

زمان آب دادن گياهان:

مناسب ترين زمان آبياري در گرم ترين ساعات روز، زماني است که خاک گلدان رو به خشکي نهاده ولي هنوز کاملاً خشک نشده است.

براي تشخيص صحيح اينکه خاک گلدان در حال خشک شدن هست يا خير، اولاً بايد سطح خاک گلدان خشک باشد و در برخي گياهان دو نم باشد. ثانياً هنگامي که با انگشت به گلدان ضربه مي زنيد بايد صداي پوکي بدهد که نشانۀ خشکي خاک است و نه صداي خفه که در اثر خاک مرطوب توليد مي شود.

خاک مرطوب نسبتاً چسبنده است و خاک دو نم چسبندگي کمتري دارد. خاک ۸۵ درصد گياهان آپارتماني بايستي هميشه مرطوب باشد. خاک مرطوب خاکي است که اگر آن را مشت کنيد و فشار دهيد، فرم گرفته و با يک تلنگر ذرات آن از هم جدا مي شود.

عوامل مؤثر در آبياري گياه:

چنانچه درجۀ حرارت محيط و شدت نور به هر دليلي در آپارتمان بيشتر شود نياز گياه به آب طبيعتاً بيشتر مي شود. گياهاني که در گلدان هاي کوچک هستند يا براي مدتي خاک و يا گلدانشان تعويض نشده، نسبت به گياهاني که در گلدان هاي بزرگ بوده يا خاک آن ها و گلدانشان تازه عوض شده، نياز بيشتري به آب دارند.

در فصل تابستان تبخير آب داخل خاک گلدان بيشتر است. پس بايد اندکه به ميزان آبياري آن افزوده شود و فواصل آبياري نيز در تعداد زيادي از اين گياهان (نه همه) زياد تر باشد.

به طور کلي گياهان گوشتي و کاکتوس ها به فواصل آبياري بيشتري نياز دارند تا گونه هاي داراي برگ هاي نازک نظير حسن يوسف و پيله آ. خلاصه اينکه هرچه گياهان داراي برگ هاي پهن تر و بزرگ تر بوده و رشد سريع تر داشته باشند دفعات بيشتري به آب نياز دارند.

مطالب زير را خوب به خاطر بسپاريد و براي جلوگيري از تلف شدن گياهانتان نکات يادآوري شده را دقيقاً به کار بنديد.

۱- در هنگام آبياري از آبي که سرد نبوده و دماي آن با درجۀ حرارت محيط زيست آن يکسان و کلر آن نيز خارج شده باشد استفاده نماييد.

۲- توجه داشته باشيد جمع شدن آب در زير گلداني مضر است و آب اضافي بلافاصله بايستي تخليه شود و هر چند ماه يک بار نيز اطمينان حاصل نماييد که آب از سوراخ تحتاني آن به آرامي خارج گردد.

۳- خيس نگه داشتن مداوم خاک گلدان، هواي موجود در خاک را به بيرون مي راند و سبب مي شود ريشه هاي آن در اثر عدم تنفس پوسيده و درنتيجه گياه تلف گردد.

۴ -درجۀ حرارت محيط زيست گياهان، جنس گلدان، فصل و نوع خاک آن تأثير مهمي در تنظيم آبياري دارد.

۵- يکي از علائم اوليۀ افراط در آبياري، زرد شدن برگ هاي تحتاني نظير ديفن باخيا و در برخي از گياهان مانند ليندا لَخت و شُل شدن برگ هاي فوقاني آن است. توجه داشته باشيد افراط در آبياري علت مرگ بيشتر گياهان آپارتماني است

درجه حرارت و رطوبت هوا

يکي ديگر از عواملي که در سلامتي و طراوت گياهان نقش عمده اي دارد ميزان رطوبت و حرارت موجود در اطراف آن هاست. کمبود رطوبت محيط زيست گياه، آب کلردار و کمبود پتاسيم موجب سوختگي نوک و حاشيۀ برگ ها و ايجاد لکه هاي قهوه اي رنگ در نقاط مختلف برگ ها مي شود.

توجه داشته باشيد اگر مي خواهيد گياهانتان از طراوت و شادابي خاصي برخوردار باشند، درجۀ حرارت محيط زيست آنان نبايد از حدود ۲۰ تا ۲۲ درجۀ سانتي گراد کمتر باشد برخي از آنان تا ۱۰ ۱۲ درجه بالا تر از صفر حتي کمتر از آن را تحمل مي نمايند ولي افسرده و کسل مي شوند.

اصول نگهداري از گياهان آپارتماني

نظرات در مورد خبر


آخرین بازدیدهای شما

بامی گل : فروش انواع گل مصنوعی.
تهران ,خیابان مطهری ,کوچه منصور , پلاک 76 واحد 3
Email: info@bamigol.com
Tel: 021- 88106019